Formatowanie kolumn

Formatuje zaznaczone kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe nagłówka kolumny w tabeli bazy danych i wybierz Formatowanie kolumn


Format

Określa opcje formatowania zaznaczonych komórek.

Wyrównanie

Ustawia opcje wyrównania dla zawartości bieżącej komórki lub zaznaczonych komórek.