Wyjdź z grupy

Wychodzi z grupy, uniemożliwiając edycję poszczególnych obiektów w grupie. Przy wyjściu z grupy zagnieżdżonej tylko ona zostaje zamknięta.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Grupuj - Wyjdź z grupy (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne)

Wybierz Modyfikuj - Wyjdź z grupy (dokumenty rysunków)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyjdź z grupy

Ikona

Wyjdź z grupy