Wejdź do grupy

Otwiera wybraną grupę. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów grupy. Jeśli wybrana grupa zawiera zagnieżdżone grupy, polecenie to można powtórzyć dla kolejnych podgrup. Wykonanie tego polecenia nie powoduje trwałego rozgrupowania obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Grupuj - Wejdź do grupy (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne)

Wybierz Modyfikuj - Wejdź do grupy (dokumenty rysunków)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wejdź do grupy

Ikona

Wejdź do grupy


Ikona wskazówki

Aby wybrać jeden obiekt w grupie, naciśnij i przytrzymaj klawisz , a następnie kliknij żądany obiekt.