Rozgrupuj

Rozbija zaznaczoną grupę na oddzielne obiekty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Grupuj - Rozgrupuj (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne)

Wybierz Modyfikuj - Rozgrupuj (dokumenty rysunków)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozgrupuj

Ikona

Rozgrupuj


Aby rozdzielić obiekty grup zagnieżdżonych w innej grupie, powtórz to polecenie dla każdej podgrupy.