Grupuj

Grupuje zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Grupuj - Grupuj (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne)

Wybierz Modyfikuj - Grupuj (dokumenty rysunków)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Grupuj - Grupuj (obiekty formularzy)

Ikona

Grupuj


Poszczególne obiekty zachowują swoje właściwości nawet po zgrupowaniu. Grupy mogą być zagnieżdżane, czyli możliwe jest umieszczenie grupy wewnątrz innej grupy.