Okno dialogowe Fontwork (poprzednia wersja)

Służy do edycji efektów Fontwork zaznaczonego obiektu, który utworzono za pomocą poprzedniej wersji okna dialogowego Fontwork.

Ikona notatki

To okno dialogowe Fontwork jest dostępne tylko w przypadku obiektów Fontwork w dokumentach tekstowych programu Writer w wersji starszej niż OpenOffice.org 2.0. Aby dodać polecenie menu lub ikonę otwierającą to okno dialogowe, należy najpierw wybrać Narzędzia - Dostosuj.


Możliwa jest zmiana linii bazowej tekstu, tak aby przebiegała wzdłuż półkola, łuku, koła lub krzywej.

Ikony wyrównania

W górnym wierszu znajdują się następujące kształty linii bazowych: górne półkola, dolne półkola, lewe półkola oraz prawe półkola.

W środkowym wierszu znajdują się następujące kształty linii bazowych: górny łuk, dolny łuk, lewy łuk oraz prawy łuk.

W dolnym wierszu znajdują się następujące kształty linii bazowych: otwarte koło, zamknięte koło, zamknięte koło II oraz otwarte koło w pionie. Najlepsze efekty można uzyskać, gdy rysowany obiekt zawiera ponad 2 wiersze tekstu.

Usuwa formatowanie linii bazowej.

Ikona

Wyłącz

Wykorzystuje górną lub dolną krawędź zaznaczonego obiektu jako linię bazową tekstu.

Ikona

Obróć

Wykorzystuje górną lub dolną krawędź zaznaczonego obiektu jako linię bazową tekstu z zachowaniem oryginalnego wyrównania poszczególnych znaków w pionie.

Ikona

Prosto

Pochyla znaki w obiekcie tekstowym w kierunku poziomym.

Ikona

Pochyl w poziomie

Pochyla znaki w obiekcie tekstowym w kierunku pionowym.

Ikona

Pochyl w pionie

Odwraca kierunek przepływu tekstu i odbija tekst w poziomie lub pionie. Aby skorzystać z tego polecenia, należy najpierw użyć w tekście innej linii bazowej.

Ikona

Orientacja

Wyrównuje tekst do lewej strony linii bazowej.

Ikona

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje tekst do środka linii bazowej.

Ikona

Od środka

Wyrównuje tekst do prawej strony linii bazowej.

Ikona

Wyrównaj do prawej

Zmienia rozmiar tekstu tak, aby pasował do linii bazowej.

Ikona

Autorozmiar tekstu

Wprowadź odstęp, jaki ma pozostać między linią bazową tekstu a podstawami poszczególnych znaków.

Ikona

Odległość

Wprowadź odstęp, jaki ma pozostać między początkiem linii bazowej tekstu a początkiem tekstu.

Ikona

Wcięcie

Wyświetla lub ukrywa linię bazową tekstu lub krawędzie zaznaczonego obiektu.

Ikona

Kontur

Pokazuje lub ukrywa krawędzie poszczególnych znaków w tekście.

Ikona

Kontur liter

Usuwa efekt cienia zastosowany dla tekstu.

Ikona

Bez cienia

Dodaje cień do tekstu w zaznaczonym obiekcie. Należy kliknąć ten przycisk, a następnie w polach Odległość X oraz Odległość Y wprowadzić wymiary cienia.

Ikona

Pionowo

Dodaje pochylony cień do tekstu w zaznaczonym obiekcie. Należy kliknąć ten przycisk, a następnie w polach Odległość X oraz Odległość Y wprowadzić wymiary cienia.

Ikona

Pochyl

Odległość w poziomie

Określa odległość w poziomie między znakami tekstu a krawędzią cienia.

Ikona

Odległość X

Odległość w pionie

Określa odległość w pionie między znakami tekstu a krawędzią cienia.

Ikona

Odległość Y

Kolor cienia

Określa kolor cienia.