Do komórki

Zakotwicza zaznaczony element do komórki. W lewym górnym rogu komórki jest wyświetlana ikona kotwicy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do komórki