Do akapitu

Zakotwicza wybrany element do bieżącego akapitu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do akapitu


Obok lewego marginesu strony na wysokości początku akapitu jest wyświetlana ikona kotwicy.