Do strony

Zakotwicza wybrany element do bieżącej strony.

Zakotwiczony element pozostaje na bieżącej stronie także po wprowadzeniu lub usunięciu tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do strony


W lewym górnym rogu strony jest wyświetlana ikona kotwicy.