W tle

Umieszcza zaznaczony obiekt za tekstem.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieść - W tle

Ikona

W tle