Na pierwszym planie

Przenosi wybrany obiekt rysunkowy przed tekst.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieść - Na pierwszym planie

Ikona

Na pierwszym planie