Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń na spód (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść - Przesuń na spód (LibreOffice Draw)

Shift++minus (-) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń na spód (LibreOffice Impress)

Ikona

Przesuń na spód