Przesuń do tyłu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w dół, umieszczając go bliżej końca w kolejności rozmieszczania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść - Przesuń do tyłu(LibreOffice Draw)

+minus (-) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Impress)

Ikona

Przesuń do tyłu