Przesuń do przodu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w górę, umieszczając go bliżej początku w kolejności rozmieszczania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń do przodu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść - Przesuń do przodu (LibreOffice Draw)

+plus (+) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń do przodu (LibreOffice Impress)

Ikona

Przesuń do przodu