Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Draw)

Shift++plus (+) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Impress)

Ikona

Przesuń na wierzch