Odbij w poziomie

Przerzuca zaznaczone obiekty względem osi pionowej.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Modyfikuj - Odbij - Poziomo (LibreOffice Draw)

Wybierz Format - Obraz i kliknij kartę Obraz.

Wybierz Format - Odbij - Poziomo

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obiekt, a następnie wybierz Odbij - Poziomo (LibreOffice Impress)