Odbij w pionie

Odbija zaznaczone obiekty w pionie, zamieniając górę z dołem.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Modyfikuj - Odbij - Pionowo (LibreOffice Draw)

Wybierz kartę Format - Obraz - Obraz

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Odbij - Pionowo (dokumenty prezentacji)