Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Modyfikuj - Odbij (tylko LibreOffice Draw)

Wybierz kartę Format - Obraz - Obraz

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Odbij (dokumenty prezentacji)


Odbij w pionie

Odbija zaznaczone obiekty w pionie, zamieniając górę z dołem.

Odbij w poziomie

Przerzuca zaznaczone obiekty względem osi pionowej.