Cień

Dodaj cień do zaznaczonego obiektu rysunkowego i określ jego właściwości.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Format – Obszar – karta Cień


Właściwości

Ustaw właściwości cienia, który chcesz zastosować.

Zastosuj cień

Dodaje cień do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Pozycja

Click where you want to cast the shadow.

Odległość

Określa odległość przesunięcia cienia w stosunku do zaznaczonego obiektu.

Kolor

Określa kolor cienia.

Przezroczystość

Określa wartość procentową od 0% (nieprzezroczysty) do 100% (przezroczysty), aby określić przezroczystość cienia.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Cień

Dodaje cień do zaznaczonego obiektu. Jeśli obiekt ma już cień, jest on usuwany. Kliknięcie tej ikony bez zaznaczenia obiektu spowoduje dodanie cienia do następnego narysowanego obiektu.

Ikona

Cień