Mapa bitowa

Wybierz mapę bitową, której chcesz użyć jako desenia wypełnienia, lub utwórz własny deseń punktowy. Można także importować mapy bitowe oraz zapisywać i ładować tabele map bitowych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Format - Obszar - karta Mapy bitowe


Edytor deseni

Ten edytor umożliwia tworzenie prostych, dwukolorowych deseni map bitowych w rozmiarze 8x8 pikseli.

Siatka

Aby uaktywnić ten edytor, zaznacz mapę bitową Pusty na liście.

Importuj

Znajdź mapę bitową, którą chcesz importować, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Mapa bitowa zostanie dodana na końcu listy dostępnych map bitowych.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.