Kreskowanie

Ustaw właściwości wzoru kreskowania albo zapisz lub załaduj tabele kreskowania.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Area - Hatching tab


Właściwości

Zdefiniuj lub zmień wzór kreskowania.

Odstęp

Określa odstęp pomiędzy liniami kreskowania.

Kąt

Wprowadź kąt obrotu linii kreskowania lub kliknij odpowiednią pozycję na siatce kątów.

Typ linii

Określa typ linii kreskowania do zastosowania.

Kolor linii

Wybierz kolor linii kreskowania.

Tabela kreskowań

Wyświetla listę dostępnych wzorców kreskowań. Można także modyfikować lub tworzyć własne schematy kreskowań.

Dodaj

Dodaje niestandardowy wzór kreskowania do bieżącej listy. Określ właściwości wzoru kreskowania, a następnie kliknij ten przycisk

Modyfikuj

Stosuje bieżące właściwości kreskowania do wybranego wzoru kreskowania. W razie potrzeby można zapisać wzór pod inną nazwą.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.