Obszar

Ustawia opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Możesz dodać niestandardowe kolory, gradienty, kreskowania, dwa wzory kolorów i desenie mapy bitowej do domyślnych list do późniejszego wykorzystania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Format – Obszar – karta Obszar.

Wybierz Widok - Style - rozwiń menu kontekstowe i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Obszar (dokumenty prezentacji).

Wybierz Format - Tytuł - zakładka Obszar (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Legenda - zakładka Obszar (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Ściana wykresu - zakładka Obszar (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Podstawa wykresu - zakładka Obszar (dokumenty wykresów).

Wybierz Format - Obszar wykresu - zakładka Obszar (dokumenty wykresów).

Wybierz zakładkę Slajd - Właściwości - Tło (w LibreOffice Impress)

Wybierz zakładkę Strona - Właściwości - Tło (w LibreOffice Draw)


Brak

Nie wypełniaj wybranego obiektu.

Kolor

Wypełnia obszar wybranym kolorem na tej stronie.

Gradient

Wypełnia obiekt gradientem wybranym na tej stronie.

Mapa bitowa

Fills the object with a bitmap pattern selected on this page. To add a bitmap to the list, open this dialog, click the Bitmaps tab, and then click Add / Import.

Deseń

Fills the object with a simple two color pattern selected on this page.

Hatch

Fills the object with a hatching pattern selected on this page. To apply a background color to the hatching pattern, select the Background color box, and then click a color in the list.

Ikona wskazówki

You can quickly select fill options from the list boxes on the Drawing Object Properties toolbar.


Ikona

Styl/wypełnienie obszaru

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.