Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Format - Obszar

Na pasku Linia i wypełnienie kliknij

Ikona

Obszar


Obszar

Ustawia opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Cień

Dodaj cień do zaznaczonego obiektu rysunkowego i określ jego właściwości.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.