Utwórz styl

Nazwa stylu

Umożliwia określenie nazwy nowego stylu.

Lista stylów niestandardowych

Wyświetla listę stylów zdefiniowanych przez użytkownika, które są dołączone do bieżącego dokumentu.