1,5 wiersza

Ustawia 1,5-wierszową interlinię dla bieżącego akapitu. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości połowy wysokości czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Interlinia - 1,5 wierszowa


Ikona

Interlinia: 1,5