Podkreślenie

Podkreśla zaznaczony tekst lub usuwa jego zaznaczenie.

Jeśli kursor nie znajduje się w obrębie wyrazu, podkreślenie obejmie nowo wprowadzany tekst.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe i wybierz polecenie Styl - Podkreślenie

Ikona

Podkreślenie