Podziel komórki

Dzieli komórkę lub grupę komórek w pionie lub w poziomie na określoną liczbę komórek.

Aby wykonać tę operację...

Na pasku Tabela kliknij

Ikona

Podziel komórki


Podziel komórkę na

Podaj, na ile wierszy lub kolumn chcesz podzielić zaznaczoną komórkę lub komórki.

Kierunek

Poziomo

Dzieli zaznaczoną komórkę lub komórki na liczbę wierszy określoną w polu Podziel komórkę na.

Równe proporcje

Dzieli komórki na wiersze o równej wysokości.

Pionowo

Dzieli zaznaczoną komórkę lub komórki na liczbę kolumn określoną w polu Podziel komórkę na.