Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu strony. Można również określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu. W tym celu należy wybrać Format - Akapit - Wyrównanie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie - Do lewej i prawej (funkcje rysowania)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie - Do lewej i prawej

Ikona

Do lewej i prawej