Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie - Do lewej (funkcje rysowania)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie - Do lewej

Ikona

Wyrównaj do lewej