Wyrównanie (obiekty tekstowe)

Określa opcje wyrównania dla bieżącego zaznaczenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu strony.

Do środka

Wyrównuje zaznaczone akapity do środka strony.

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu strony. Można również określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu. W tym celu należy wybrać Format - Akapit - Wyrównanie.