Wyrównaj do środka w pionie

Wyrównuje zaznaczone obiekty do środka w pionie. Jeśli w programie Draw lub Impress zaznaczono tylko jeden obiekt, jego środek jest wyrównywany do środka strony w pionie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie - Do środka (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona

Do środka


Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.