Do środka w poziomie

Wyrównuje zaznaczone obiekty do środka w poziomie. Jeśli w programie Draw lub Impress zaznaczono tylko jeden obiekt, jego środek jest wyrównywany do środka strony w poziomie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie - Do środka (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona

Do środka


To polecenie nie wpływa na położenie zaznaczonych obiektów w pionie.Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.