Wyrównanie (obiekty)

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Ikona notatki

Jeśli jeden z zaznaczonych obiektów jest zakotwiczony jako znak, niektóre z opcji wyrównania są niedostępne.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Ikona notatki

Nie wszystkie typy obiektów mogą być zaznaczane razem. Nie wszystkie moduły (Writer, Calc, Impress, Draw) obsługują wszystkie typy wyrównania.


Wyrównaj do lewej

Wyrównuje lewe krawędzie wybranych obiektów. Jeśli w programie Draw lub Impress wybrano tylko jeden obiekt, jego lewa krawędź jest wyrównywana z lewym marginesem strony.

Do środka w poziomie

Wyrównuje zaznaczone obiekty do środka w poziomie. Jeśli w programie Draw lub Impress zaznaczono tylko jeden obiekt, jego środek jest wyrównywany do środka strony w poziomie.

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje prawe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw zaznaczony jest tylko jeden obiekt, prawa krawędź tego obiektu wyrównywana jest do prawego marginesu strony.

Wyrównaj do góry

Wyrównuje w pionie górne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, górna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do górnego marginesu strony.

Wyrównaj do środka w pionie

Wyrównuje zaznaczone obiekty do środka w pionie. Jeśli w programie Draw lub Impress zaznaczono tylko jeden obiekt, jego środek jest wyrównywany do środka strony w pionie.

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.