Przewodnik fonetyczny dla języków azjatyckich

Umożliwia dodawanie komentarzy pojawiających się nad znakami tekstu azjatyckiego i służących jako wskazówki wymowy.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Aby wykonać tę operację...

Menu Format - Przewodnik fonetyczny dla języków azjatyckich


  1. Zaznacz jeden lub więcej wyrazów w dokumencie.

  2. Wybierz Format - Przewodnik fonetyczny.

  3. W polu Dopisek fonetyczny wprowadź tekst, którego chcesz użyć jako wskazówki wymowy.

Tekst podstawowy

Wyświetla tekst podstawowy, który został zaznaczony w bieżącym dokumencie. Można zmodyfikować tekst podstawowy, wprowadzając w tym polu nową treść.

Dopisek fonetyczny

Określa tekst, który zostanie użyty jako wskazówka wymowy dla tekstu podstawowego.

Wyrównanie

Określa wyrównanie dopisku fonetycznego w poziomie.

Pozycja

Określa pozycję dopisku fonetycznego.

Styl znaku dopisku fonetycznego

Określa styl znaku dopisku fonetycznego.

Style

Otwiera obszar w bocznym panelu umożliwiające wybranie stylu znaków dla dopisku fonetycznego.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.