Zmień rozmiar liter

Zmienia wielkość zaznaczonych znaków. Jeśli kursor znajduje się w wyrazie lub żadne znaki nie zostały wybrane, zmienia wielkość wszystkich znaków w wyrazie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Format - Tekst lub Format - Zmień rozmiar liter


Jak w zdaniu

Zmienia pierwszą literę zaznaczonych znaków zachodnich na wielką.

małe litery

Zmienia wybrane znaki zachodnie na małe litery.

WIELKIE LITERY

Zmienia wybrane znaki zachodnie na wielkie litery.

Jak Nazwy Własne

Zmienia pierwszą literę każdego wyrazu zaznaczonych znaków zachodnich na wielką.

oDWRÓĆ wIELKOŚĆ lITER

Zmienia wielkość wszystkich wybranych znaków zachodnich.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Połowa szerokości

Zmienia zaznaczone znaki azjatyckie na znaki o połowie szerokości.

Cała szerokość

Zmienia zaznaczone znaki azjatyckie na znaki o pełnej szerokości.

Hiragana

Zmienia zaznaczone znaki azjatyckie na znaki hiragana.

Katakana

Zmienia zaznaczone znaki azjatyckie na znaki katakana.