Stopka

Dodaje stopkę do bieżącego stylu strony. Stopka jest obszarem w dolnym marginesie strony, w którym można umieścić tekst lub grafikę.

Do stopki można także dodać obramowanie lub wypełnienie tła.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Strona - zakładka Stopka

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe wpisu i wybierz Modyfikuj / Nowy - Stopka


Aby rozszerzyć stopkę na marginesy strony, wstaw ramkę do stopki.

Stopka

Ustaw właściwości stopki.

Włącz stopkę

Dodaje stopkę do bieżącego stylu strony.

Ta sama zawartość na stronie parzystej/nieparzystej

Dodaje stopkę do stron parzystych i nieparzystych.

Ta sama zawartość na pierwszej stronie

First and even/odd pages share the same content.

Lewy margines

Określa odstęp między lewą krawędzią strony a lewą krawędzią główki.

Prawy margines

Określa odstęp między prawą krawędzią strony a prawą krawędzią stopki.

Odstęp

Określa odstęp między dolną krawędzią tekstu dokumentu a górną krawędzią stopki.

Użyj dynamicznych odstępów

Zastępuje ustawienie Odstęp i pozwala na zajęcie przez stopkę obszaru pomiędzy stopką a tekstem dokumentu.

Wysokość

Określa żądaną wysokość stopki.

Autodopasowanie wysokości

Automatycznie dostosowuje wysokość stopki, tak aby odpowiadała wprowadzanej do niej zawartości.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Więcej

Określa obramowanie i kolor lub deseń tła stopki.