Strona

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Strona - zakładka Strona

Wybierz zakładkę Slajd - Właściwości - Strona (w LibreOffice Impress)

Wybierz zakładkę Strona - Właściwości - Strona (w LibreOffice Draw)

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe wpisu i wybierz Modyfikuj / Nowy - zakładka Strona


Karta formatowania strony

Wybieranie maksymalnego obszaru drukowania strony

Format papieru

Wybierz format papieru z listy gotowych rozmiarów lub zdefiniuj format niestandardowy.

Format

Wybierz gotowy rozmiar papieru lub utwórz format niestandardowy, wprowadzając wymiary w polach Wysokość i Szerokość.

Szerokość

Wyświetla szerokość wybranego formatu papieru. Aby zdefiniować format niestandardowy, należy wprowadzić odpowiednią wartość w tym polu.

Wysokość

Wyświetla wysokość wybranego formatu papieru. Aby zdefiniować format niestandardowy, należy wprowadzić odpowiednią wartość w tym polu.

Pionowa

Wyświetla i drukuje bieżący dokument z użyciem papieru ustawionego pionowo.

Pozioma

Wyświetla i drukuje bieżący dokument z użyciem papieru ustawionego poziomo.

Kierunek tekstu

Wybierz kierunek tekstu, który chcesz zastosować w dokumencie. Ustawienie "Od prawej do lewej (pionowo)" obraca wszystkie ustawienia układu, z wyjątkiem główki i stopki, o 90 stopni w prawo.

Zasobnik papieru

Określa źródło papieru dla drukarki. Można przypisać osobne podajniki papieru do różnych stylów strony. Osobny podajnik można na przykład przypisać do stylu Pierwsza strona i załadować do niego papier firmowy przedsiębiorstwa.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Marginesy

Określa odstęp pomiędzy krawędziami strony a tekstem dokumentu.

Od lewej/Wewnątrz

Określa odstęp między lewą krawędzią strony a tekstem dokumentu. W przypadku stosowania układu strony Odbicie lustrzane należy wprowadzić odstęp między wewnętrznym marginesem tekstu a wewnętrzną krawędzią strony.

Od prawej/Na zewnątrz

Określa odstęp między prawą krawędzią strony a tekstem dokumentu. W przypadku stosowania układu strony Odbicie lustrzane należy wprowadzić odstęp między zewnętrznym marginesem tekstu a zewnętrzną krawędzią strony.

Od góry

Określa odstęp między górną krawędzią strony a tekstem dokumentu.

Od dołu

Określa odstęp między dolną krawędzią strony a tekstem dokumentu.

Ustawienia układu

Format

Wybierz format numerowania stron używany w bieżącym stylu strony.