Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Strona - zakładka Organizator

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe wpisu i wybierz Modyfikuj / Nowy - Organizator


Nazwa

Wyświetla nazwę zaznaczonego stylu. W przypadku tworzenia lub modyfikacji stylu niestandardowego należy wprowadzić jego nazwę. Nie można zmieniać nazw standardowych stylów.

Następny styl

Wybierz istniejący styl, który ma następować w dokumencie po bieżącym stylu. W przypadku stylów akapitu następny styl jest stosowany do akapitu utworzonego po naciśnięciu klawisza Enter. W przypadku stylów strony następny styl jest stosowany po utworzeniu nowej strony.

Połączony z

Wybierz istniejący styl, na którym chcesz oprzeć nowy styl lub nie wybieraj żadnego, aby określić własny styl.

Kategoria

Wyświetla kategorię bieżącego stylu. W przypadku tworzenia lub modyfikacji nowego stylu wybierz z listy pozycję 'Style niestandardowe'.

Ikona notatki

Nie można zmieniać kategorii standardowych stylów.


Zawiera

Opisuje formatowanie zastosowane w bieżącym stylu.

Przypisz klawisz skrótu

Otwiera zakładkę dostępną po wybraniu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura umożliwiającą przypisanie skrótu klawiaturowego do bieżącego stylu.