Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Akapit - zakładka Wyrównanie

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe wpisu i wybierz zakładkę Modyfikuj / Nowy - Wyrównanie


Wyrównanie

Ustaw opcje wyrównania dla bieżącego akapitu.

Do lewej

Wyrównuje akapit do lewego marginesu strony. Jeśli obsługa języków azjatyckich jest włączona, ta opcja ma postać Do lewej/Do góry.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Wyrównaj do lewej

Do prawej

Wyrównuje akapit do prawego marginesu strony. Jeśli obsługa języków azjatyckich jest włączona, ta opcja ma postać Do prawej/Do dołu.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Wyrównaj do prawej

Do środka

Wyrównuje zawartość akapitu do środka strony.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje akapit do lewego i prawego marginesu strony.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Do lewej i prawej

Właściwości

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.