Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Można określić pozycję, rozmiar i styl obramowania.

Aby wykonać tę operację...

(wszystkie opcje dostępne tylko w programach Writer i Calc)

Wybierz Format - Akapit - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Obraz - zakładka Krawędzie

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Krawędzie

Wybierz Format - Strona - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Znak - zakładka Krawędzie

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe wpisu i wybierz zakładkę Modyfikuj / Nowy - Granice

Wybierz Format - Strona - Główka - przycisk Więcej

Wybierz Format - Strona - Stopka - przycisk Więcej


Rozmieszczenie linii

Wybierz wstępnie zdefiniowany styl obramowania do zastosowania.

W tabeli lub arkuszu kalkulacyjnym można także dodawać lub usuwać standardowe obramowania. Użyj ikony Krawędzie na pasku Tabela.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Krawędzie

Linia

Określa styl obramowania, które ma zostać zastosowane. Obramowanie jest stosowane do krawędzi zaznaczonych w podglądzie.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Styl linii

Wybierz kolor linii, który chcesz zastosować do zaznaczonych krawędzi.

Wypełnianie

Określa odstęp między obramowaniem a zawartością zaznaczenia.

Do lewej

Określa odstęp między lewą krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Do prawej

Określa odstęp między prawą krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Od góry

Określa odstęp między górną krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Od dołu

Określa odstęp między dolną krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Synchronizuj

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

Styl cienia

Do krawędzi można także zastosować efekt cienia. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, stosując ten efekt tylko wtedy, gdy wszystkie cztery krawędzie są widoczne.

Ikona notatki

Rozmiar grafik i obiektów zakotwiczonych do ramki w dokumencie nie może przekraczać rozmiaru ramki. W przypadku zastosowania efektu cienia do krawędzi obiektu, który wypełnia całą ramkę, rozmiar tego obiektu jest zmniejszany, aby umożliwić wyświetlenie cieni.


Pozycja

Określa styl cienia dla zaznaczonych krawędzi.

Odległość

Określa szerokość cienia.

Kolor

Określa kolor cienia.