Akapit

Modyfikuje elementy formatowania bieżącego akapitu, takie jak wcięcia i wyrównanie. Aby zmienić czcionkę bieżącego akapitu, zaznacz cały akapit, a następnie wybierz Format - Znak i kliknij zakładkę Czcionka.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Akapit

Po wstawieniu kursora do obiektu na pasku Formatowanie tekstu kliknij

Ikona

Akapit


Wcięcia i odstępy

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Tabulatory

Określa ustawienie pozycji tabulatora w akapicie.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.