Określ pozycję, skalowanie, kąt obrotu i odstępy znaków.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Znak - zakładka Pozycja

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe wpisu i kliknijModyfikuj / Nowy - Wyrównanie


Zmiany zostaną zastosowane do bieżącego zaznaczenia, do całego słowa, w którym znajduje się kursor lub do nowego tekstu.

Pozycja

Ustaw opcje indeksu górnego lub dolnego dla znaków.

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii bazowej.

Normalna

Usuwa format indeksu górnego lub dolnego.

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii bazowej.

Podnieś/obniż o

Wprowadź wartość, o jaką chcesz podnieść lub obniżyć zaznaczony tekst w stosunku do linii bazowej. Sto procent odpowiada wysokości czcionki.

Wzgl. rozm. czcionki

Wprowadź wartość, o jaką chcesz zmniejszyć rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu.

Automatyczny

Automatycznie ustawia wartość podniesienia lub obniżenia zaznaczonego tekstu w stosunku do linii bazowej.

Obrót/skalowanie

Skaluj szerokość

Określa wartość procentową szerokości czcionki w celu rozciągnięcia lub zmniejszenia zaznaczonego tekstu w poziomie.

Odstęp

Określa odstępy między poszczególnymi znakami.

Odstęp

Określa odstępy między znakami zaznaczonego tekstu. Wprowadź wartość, o którą chcesz rozszerzyć lub skondensować tekst w przycisku obrotu.

Ikona wskazówki

Aby zwiększyć odstęp, ustaw wartość dodatnią; aby zredukować, ustaw wartość ujemną.


Kerning

Automatycznie dostosuj odstępy między znakami w odniesieniu do określonych kombinacji liter.

Kerning jest dostępny tylko dla niektórych typów czcionek, a jego użycie wymaga obsługi tej opcji przez drukarkę.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.