Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Znak - zakładka Efekty czcionki

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe wpisu i wybierz Modyfikuj / Nowy - Efekty czcionki


Zmiany zostaną zastosowane do bieżącego zaznaczenia, do całego słowa, w którym znajduje się kursor lub do nowego tekstu.

Kolor czcionki

Ustawia kolor zaznaczonego tekstu. Jeśli zostanie wybrana opcja Automatycznie, na jasnym tle tekst będzie wyświetlany w kolorze czarnym, a na ciemnym tle w kolorze białym.

Ikona ostrzeżenia

Zaznaczenie pola wyboru Użyj automatycznego koloru czcionki ekranowej w opcjach LibreOffice – Ułatwienia dostępu powoduje zignorowanie koloru tekstu na ekranie.


Uwypuklenie

Określa efekt uwypuklenia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego tekstu. Zastosowanie efektu wypukłości powoduje, że znaki wyglądają, jakby wznosiły się ponad płaszczyznę strony. Zastosowanie efektu grawerowania powoduje, że znaki wyglądają, jakby były zagłębione w stronie.

Konspekt

Wyświetla kontury zaznaczonych znaków. W przypadku niektórych czcionek użycie tego efektu nie jest możliwe.

Cień

Dodaje cień padający w dół i w prawo od zaznaczonych znaków.

Nadkreślenie

Wybierz styl nadkreślenia, który chcesz zastosować. Aby zastosować nadkreślenie tylko do słów, zaznacz pole Poszczególne słowa.

Kolor nadkreślenia

Wybór koloru nadkreślenia.

Przekreślenie

Określa styl przekreślenia dla zaznaczonego tekstu.

Ikona notatki

Po zapisaniu dokumentu w formacie Microsoft Word, styl wszystkich przekreśleń jest zamieniany na pojedynczą linię.


Podkreślenie

Wybierz styl podkreślenia, który chcesz zastosować. Aby zastosować podkreślenie tylko do słów, zaznacz pole Poszczególne słowa.

Ikona notatki

W przypadku zastosowania podkreślenia do tekstu w indeksie górnym linia podkreślenia jest umieszczana na poziomie tego tekstu. Jeśli tekst w indeksie górnym znajduje się wewnątrz wyrazu pisanego zwykłym tekstem, to poziom podkreślenia nie jest zmieniany.


Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Podkreślenie

Kolor podkreślenia

Wybór koloru podkreślenia.

Poszczególne słowa

Stosuje wybrany efekt tylko do wyrazów, pomijając spacje.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Znak wyróżnienia

Określa znak, który ma być wyświetlany nad lub pod całym zaznaczonym tekstem.

Pozycja

Określa miejsce wyświetlania znaków wyróżnienia.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.