Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Znak

Po wstawieniu kursora do obiektu na pasku Formatowanie tekstu kliknij

Ikona

Znak


Czcionka

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.