Wstaw obiekt OLE

Wstawia obiekt OLE do bieżącego dokumentu. Obiekt OLE jest wstawiany jako łącze lub obiekt wbudowany.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Obiekt - Obiekt OLE

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Obiekt OLE


Ikona notatki

Nie można przenosić obiektów OLE do innych plików za pomocą schowka ani poprzez przeciąganie i upuszczanie.


Puste i nieaktywne obiekty OLE są przezroczyste.

Utwórz nowy

Tworzy nowy obiekt OLE w oparciu o wybrany typ obiektu.

Typ obiektu

Określa typ tworzonego dokumentu.

Utwórz z pliku

Tworzy obiekt OLE z istniejącego pliku.

Plik

Wybierz plik, który chcesz wstawić jako obiekt OLE.

Plik

Wprowadź nazwę pliku, który chcesz połączyć lub osadzić, albo kliknij Szukaj, aby odnaleźć ten plik.

Szukaj...

Znajdź plik, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Połącz z plikiem

Włącz, aby wstawić plik jako łącze. Jeżeli ta opcja nie jest włączona obiekt OLE zostanie dołączony do dokumentu