Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi na wstawienie symboli znalezionych w już zainstalowanych czcionkach.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Znak specjalny

Na pasku narzędziowym Standardowym lub Wstaw, kliknij

ikona

Znak specjalny


Po kliknięciu znaku w oknie Znaki specjalne wyświetlany jest podgląd znaku oraz jego kod numeryczny.

Czcionka

Wybierz czcionkę do wyświetlenia związanych z nią znaków specjalnych.

Podzbiór

Wybierz kategorię Unicode dla bieżącej czcionki. Znaki specjalne wybranej kategorii Unicode są wyświetlane w tabeli znaków.

Tabela znaków

Wybierz znaki specjalne, które chcesz wstawić, a następnie kliknij Wstaw.

Znaki

Wyświetla znaki specjalne, które mają być wstawione. Edytuj to pole, jeśli chcesz zmienić aktualny wybór znaków.