Pasek kolorów

Pokazuje lub ukrywa pasek kolorów. Aby zmodyfikować lub zmienić wyświetlaną tabelę kolorów, wybierz Format - Obszar, a następnie kliknij zakładkę Kolory.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Pasek kolorów


Kliknij kolor, którego chcesz użyć. Aby zmienić kolor wypełnienia obiektu w bieżącym pliku, zaznacz obiekt, a następnie kliknij kolor. Aby zmienić kolor linii zaznaczonego obiektu, kliknij kolor prawym przyciskiem myszy. Aby zmienić kolor tekstu w obiekcie tekstowym, kliknij dwukrotnie obiekt tekstowy, zaznacz tekst, a następnie kliknij kolor.

Można także przeciągnąć kolor z paska kolorów i upuścić go w obiekcie rysunkowym na slajdzie.

Ikona wskazówki

Aby odłączyć pasek kolorów, kliknij szary obszar paska, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl, i przeciągnij pasek. Aby ponownie przyłączyć pasek kolorów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie przeciągnij pasek tytułu paska narzędzi do krawędzi okna.