Bibliograficzna baza danych

Wstawia, usuwa, edytuje i zarządza rekordami z bibliograficznej bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Bibliograficzna baza danych


Ikona notatki

Jeśli pola w bazie danych są tylko do odczytu, widok źródła danych musi być zamknięty.


Dostarczona baza danych zawiera przykładowe rekordy dotyczące książek.

Za pomocą paska narzędzi wybierz tabelę w bibliograficznej bazie danych i wyszukaj rekordów lub posortuj je za pomocą filtrów.

Wstawianie nowego rekordu

Aby utworzyć rekord, należy kliknąć przycisk z gwiazdką (*) na dole widoku tabeli. Na końcu tabeli jest dodawany pusty wiersz.

Znajdowanie i filtrowanie rekordów

Rekordy można wyszukiwać przez dopasowywanie słów kluczowych do zawartości pól.

Wprowadzanie szukanego hasła

Wpisz informacje, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby zmienić opcje filtra wyszukiwania, kliknij i przytrzymaj ikonę AutoFiltr, a następnie wybierz inne pole danych. Można używać symboli wieloznacznych, takich jak % i * (oznaczające dowolną liczbę znaków) oraz _ lub ? (oznaczające jeden znak). Aby wyświetlić wszystkie rekordy tabeli, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i nacisnąć klawisz Enter.

AutoFiltr

Kliknij i przytrzymaj, aby wybrać pole danych, które chcesz przeszukać pod kątem wystąpienia frazy wprowadzonej w polu Słowa kluczowe. Możliwe jest przeszukiwanie tylko jednego pola.

Lista rekordów tabeli jest automatycznie uaktualniana zgodnie z nowymi ustawieniami filtra.

Do uszczegółowiania i łączenia opcji Autofiltru służy Filtr standardowy.

Program LibreOffice zapisuje bieżące ustawienia filtru i przywraca je przy następnym otwarciu tego okna dialogowego.

Aby wyświetlić wszystkie rekordy tabeli, kliknij ikonę Wyczyść filtr.

Usuwanie rekordu

Aby usunąć rekord z bieżącej tabeli, kliknij nagłówek wiersza rekordu, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Zmiana źródła danych

Źródło danych

Wybierz źródło danych bibliograficznej bazy danych.

Rozmieszczenie kolumn

Umożliwia odwzorowanie nagłówków kolumn na pola z innego źródła danych. Aby zdefiniować inne źródło danych bibliograficznych, kliknij przycisk Źródło danych na pasku obiektów rekordu.

Wybierz pole danych, które chcesz odwzorować na bieżącą Nazwę kolumny. Aby zmienić dostępne pola danych, wybierz inne źródło danych bibliograficznych.