Filtr

Określa kryteria filtrowania listy zmian z zakładki Lista.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Filtr


Data

Filtruje listę zmian według podanej daty i godziny. Filtruje listę zmian zgodnie z datą i czasem, który podasz.

Ustaw datę/godzinę

Ikona

Wstawia bieżącą datę i godzinę do odpowiednich pól.

Autor

Filtruje listę zmian według wybranego z listy autora.

Komentarz

Filtruje komentarze zmian zgodnie z wprowadzonymi słowami kluczowymi.

Ikona wskazówki

Przy filtrowaniu według komentarzy można używać również wyrażeń regularnych.