Lista

Zaakceptuj lub odrzuć poszczególne zmiany.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Lista

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj i edytuj zmiany. Pojawi się okno dialogowe Autokorekta. Kliknij przycisk Edytuj zmiany i przejdź do zakładki Lista.


Zakładka Lista zawiera wszystkie zmiany, które zostały zapisane w bieżącym dokumencie. Jeżeli chcesz przefiltrować tę listę, przejdź do zakładki Filtr , po czym wybierz kryteria filtrowania.

Pole wyboru

Wyświetla listę zmian zarejestrowanych w dokumencie. Po kliknięciu wpisu na liście, zmiana zostanie podświetlona w dokumencie. Aby posortować listę, należy kliknąć nagłówek kolumby. Przytrzymanie i jednoczesne kliknięcie spowoduje zaznaczenie kilku elementów na liście.

Ikona wskazówki

Aby edytować komentarz do pozycji listy, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Edycja - Komentarz.


Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu zmiany kolejność pozycji na liście jest zmieniana zgodnie ze statusem "Zaakceptowana" lub "Odrzucona".

Akcja

Lista zmian które zostały wprowadzone w dokumencie.

Autor

Lists the user who made the change.

Data

Lists the date and time that the change was made.

Komentarz

Lists the comments that are attached to the change.

Akceptuj

Akceptuje zaznaczoną zmianę i usuwa wyróżnienie zmiany z dokumentu.

Odrzuć

Odrzuca zaznaczoną zmianę i usuwa wyróżnienie zmiany z dokumentu.

Akceptuj wszystkie

Akceptuje wszystkie zmiany i usuwa wyróżnienie z dokumentu.

Odrzuć wszystkie

Odrzuca wszystkie zmiany i usuwa wyróżnienie z dokumentu.

W menu kontekstowym listy występują dodatkowe polecenia:

Edycja komentarza

Edytuje komentarz dla wybranej zmiany.

Sortuj

Sortuje listę według odpowiedniego nagłówka kolumny.

Akcja

Sortuje listę zgodnie typem zmiany.

Autor

Sortuje listę według autora.

Data

Sortuje listę zgodnie datą i czasem zmiany.

Komentarz

Sortuje listę zgodnie z komentarzami załączonymi do zmiany.

Pozycja w dokumencie

Sortuje listę w porządku malejącym zgodnie z pozycją zmian w dokumencie. Ta metoda sortowania jest stosowana domyślnie.